Eğitim

Yeni Nesil Anaokulu eğitim anlayışı olarak bütünsel yaklaşım modelini benimsemiştir. Bu modelle başta Montessori ve High Scope olmak üzere birçok modelle eğitim sağlamaktakdır.
YENİ NESİL ANAOKULU

YENİ NESİL EĞİTİM

Yeni Nesil Anaokulu eğitim anlayışı olarak bütünsel yaklaşım modelini benimsemiştir.
Bütünsel yaklaşım yek bir yaklaşıma bağlı kalmaksızın çocuklarımızın yaş ve özellikleri dikkate alınarak Montessori, Reggio Emilia, Gems, Scamper, Proje Tabanlı Eğitim yaklaşımı ve High Scope (yüksek kapsam) gibi farklı eğitim modellerinin hedefimize uygun yanlarının alınıp okulumuza entegre ettiğimiz bir eğitim modelidir.

En sık tercih ettiğimiz “high scope” eğitim yaklaşımında çocuk müfredatın ve programın merkezindedir. Temel amaç çocukların aktif öğrenmelerini gerçekleştirebilmesidir. Çocuklar kendi kendilerine plan yapıp öğrenmeyi gerçekleştirebilir. Etkin öğrenme amaçlanırken tüm duyuların aktif olduğu bir öğrenme ortamı oluşturulur.

Çocuklarımızın psikomotor, bilişsel, duyusal-sosyal, dil gelişimi ve öz bakım becerilerini desteklemeye yönelik eğitim öğretim alanı hazırlanmıştır.
Çocuklarımızın sevgi, saygı, işbirliği, paylaşma gibi sorumluluk duygularının gelişmesini amaçlamaktayız. Her çocuğun bireysel farklılıkları göz önünde bulundurularak her birinin aktif öğrenmenin icinde olmalarını sağlamak ve çocuklarımızın okul olgunluğuna ulaştırmak ve tüm bunlar olurken mutlu olmalarını sağlamak ilk hedeflerimiz arasında yer almaktadır.

Okulumuzda;
İngilizce
İspanyolca
Oyun etkinliği
Türkçe dil etkinliği
Okuma yazma ve matematiğe hazırlık çalışmaları
Fen-Doğa etkinlikleri
Sanat etkinlikleri
Düşünme becerileri
Yaratıcılık etkinlikleri
Duyu farkındalığı etkinlikleri
Zeka geliştirici etkinlikler
Yüzme Dersleri
Dans
Beden Eğitimi (Yoga, Jimnastik, Zumba)
Yaratıcı drama
Müzik Orff Schedule,
Satranç
Robotik Kodlama
El sanatları gibi birçok branş dersi bulunmaktadır.

Her sınıfın yaş düzeyine uygun eğitim setleri, mini yup zeka geliştirici eğitim setleri, okuma yazma-ses etkinlikleri yardımcı kitapları ve matematik yardımcı ders kitapları, destek eğitim materyalleri, montessori materyalleri, yaş gruplarına uygun kutu oyunları, algoritma-dikkat setleri kullanmaktayız.